Ống Nhựa uPVC Màu Trắng

Ống nhựa uPVC màu trắng là sản phẩm đặc biệt trong ngành sản xuất ống nhựa. Mà Ống Nhựa Tiền Phong, Ống Nhựa HDPE Dekko, Ống Nhựa HDPE Dismy, Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất, Ống Nhựa HDPE Thuận PhátĐang sản xuất và cung cấp cho thị trường. Dòng sản phẩm với những tính năng vượt trội. Cùng sự đa dạng về kích thước ống và khả năng chịu áp lực nước lên tới 20atm rất phù hợp cho hệ thống các công trình xây dựng dân dụng, công nghiêp và trang trí nội ngoại thất.

Bảng Báo Giá Ống Nhựa uPVC Màu Trắng

Ống nhựa miền bắc xin trân tọng gửi tới quý khách hàng bảng giá ống nhựa màu trắng

1. Bảng giá ống nhựa thoát nước màu trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 1,00 Mét 6,930
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 1,00 Mét 8,580
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 1,00 Mét 11,110
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 1,20 Mét 16,610
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 1,40 Mét 19,470
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 1,40 Mét 29,374
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 1,50 Mét 35,420
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 1,50 Mét 43,230
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 1,90 Mét 65,340
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 2,00 Mét 72,160
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 2,20 Mét 88,880
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 2,50 Mét 115,390
13 Ống PVC 180 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 180 2,80 Mét 144,980
14 Ống PVC 200 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 1200 3,20 Mét 216,370

2. Bảng giá ống Clas0 Màu Trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 1,20 Mét 8,470
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 1,30 Mét 10,780
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 1,30 Mét 12,980
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 1,50 Mét 18,590
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 1,60 Mét 22,770
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 1,50 Mét 30,250
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 1,90 Mét 41,360
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 1,80 Mét 49,390
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 2,20 Mét 73,920
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 2,50 Mét 90,970
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 2,80 Mét 113,080
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 3,20 Mét 151,030
13 Ống PVC 180 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 180 3,60 Mét 185,900
14 Ống PVC 200 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 1200 3,90 Mét 226,820

3. Bảng giá ống Class1 Màu Trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 1,50 Mét 9,240
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 1,60 Mét 12,650
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 1,70 Mét 15,950
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 1,70 Mét 21,890
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 1,90 Mét 26,070
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 1,80 Mét 36,850
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 2,20 Mét 46,860
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 2,20 Mét 57,860
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 2,70 Mét 86,130
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 3,10 Mét 106,480
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 3,50 Mét 133,100
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 4,00 Mét 176,000
13 Ống PVC 180 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 180 4,40 Mét 215,710
14 Ống PVC 200 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 1200 4,90 Mét 274,120

4. Bảng giá ống Class2 Màu Trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 1,60 Mét 11,110
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 2,00 Mét 14,080
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 2,00 Mét 19,470
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 2,00 Mét 24,860
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 2,30 Mét 30,030
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 2,30 Mét 42,900
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 2,90 Mét 61,050
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 2,70 Mét 66,880
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 3,20 Mét 98,010
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 3,70 Mét 126,170
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 4,10 Mét 156,860
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 4,70 Mét 203,170
13 Ống PVC 180 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 180 5,30 Mét 256,740
14 Ống PVC 200 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 1200 4,90 Mét 318,780

5. Bảng giá ống Class3 Màu Trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 2,40 Mét 12,980
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 3,00 Mét 19,910
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 2,60 Mét 22,110
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 2,50 Mét 29,260
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 2,90 Mét 36,300
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 2,90 Mét 51,920
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 3,60 Mét 75,680
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 3,50 Mét 87,670
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 4,20 Mét 137,280
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 4,80 Mét 160,050
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 5,40 Mét 209,880
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 6,20 Mét 262,790
13 Ống PVC 180 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 180 6,90 Mét 327,910
14 Ống PVC 200 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 1200 7,70 Mét 406,780

6. Bảng giá ống Class4 Màu Trắng uPVC

STT Tên sản phẩm Màu Kích cỡ Độ dày ĐVT Đơn giá niêm yết
1 Ống PVC 21 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 21 3,80 Mét 32,780
2 Ống PVC 27 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 27 3,20 Mét 36,190
3 Ống PVC 34 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 34 3,60 Mét 45,540
4 Ống PVC 42 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 42 3,60 Mét 65,120
5 Ống PVC 48 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 48 4,50 Mét 95,150
6 Ống PVC 60 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 60 4,30 Mét 108,900
7 Ống PVC 75 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 75 5,30 Mét 164,340
8 Ống PVC 90 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 90 6,00 Mét 201,630
9 Ống PVC 110 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 110 6,70 Mét 256,850
10 Ống PVC 125 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 125 7,70 Mét 333,410
11 Ống PVC 140 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 140 8,60 Mét 419,650
12 Ống PVC 160 Trắng Ống Thoát Nước Màu Trắng Ø 160 9,60 Mét 521,290

Thông số kỹ thuật của ống nhựa uPVC màu trắng

Mục đích sử dụng ống nhựa uPVC trắng màu trắng

Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Nội Cung cấp ống nhựa uPVC trắng  TP Hồ Chí Minh Cung cấp ống nhựa uPVC trắng Đà Nẵng Cung cấp ống nhựa uPVC trắng Hải Phòng
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP An Giang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đắk Lắk Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Khánh Hòa Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Phú Yên
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bà Rịa – Vũng Tàu Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đắk Nông Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Kiên Giang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Bình
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bạc Liêu Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Điện Biên Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Kon Tum Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Ngãi
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Giang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đồng Nai Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lai Châu Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Ninh
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Kạn Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Đồng Tháp Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lạng Sơn Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Quảng Trị
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bắc Ninh Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Gia Lai Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lào Cai Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Sóc Trăng
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bến Tre Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Giang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Lâm Đồng Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Sơn La

Hướng dẫn sử dụng kết nối ống nhựa PVC màu trắng

Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Dương Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Nam Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Long An Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tây Ninh
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Định Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hà Tĩnh Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Nam Định Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thái Bình
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Bình Phước Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hải Dương Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Nghệ An Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thái Nguyên
Bình ThuậnCung cấp ống nhựa uPVC trắng TP  Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hậu Giang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Ninh Bình Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thanh Hóa
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Cà Mau Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hòa Bình Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Ninh Thuận Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Thừa Thiên Huế
Cao BằngCung cấp ống nhựa uPVC trắng TP  Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Hưng Yên Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Phú Thọ Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tiền Giang
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Trà Vinh Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Tuyên Quang Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Vĩnh Long Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Vĩnh Phúc
Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Yên Bái Cung cấp ống nhựa uPVC trắng TP Cần Thơ

Mua ống nhựa uPVC màu trắng ở đâu

Với kinh nghiệm hơn 20 năm phân phối và sản xuất các loại ống nhựa, công ty ống nhựa miền bắc chúng tôi đến nay với hệ thống và mạng lưới phân phối toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang tới quý khách chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.

Đối với những sản phẩm như ống nhựa uPVC màu trắng từ D315 quay trở về D21 kho ống công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc luôn luôn sẵn hàng phục vụ quý khách hàng. Còn nếu nhu cầu của quý từ đường kính ống PVC trắng D355 trở lên quý khách vui lòng chờ nhập hàng về hoặc chờ khoảng 3 đến 5 ngày.
Rất mong được phục vụ quý khách hàng

Công ty cổ phần Ống Nhựa Miền Bắc

Địa chỉ: Số 40/20 phố Ngụy Như Kon Tum – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội

Mobile: 0936009839 – 0913009839

Zalo: 0967009839 – 0936009839 – 0913009839

Email: ongnhuamienbac@gmail.com

Fangage: Ống Nhựa Miền Bắc

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *