Ống Nhựa Dekko

Côn thu

0

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

CÚT 90

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Cút ren ngoài

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Cút ren trong

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Đai khởi thủy

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Mặt Bích HDPE

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối chuyển bậc

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối góc 30º HDPE

Ống Nhựa Dekko

Nối góc 60º HDPE

0

Ống Nhựa Dekko

Nối góc 90º HDPE

0

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối góc hàn 45º HDPE

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối ren ngoài HDPE

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối ren trong HDPE

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối thẳng

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nút bit

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống Cuộn

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống HDPE Dekko PE80 (PN20)

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống HDPE Dekko PE80 (PN25)

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống Nhựa HDPE 100 PN8

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống Nhựa HDPE Dekko 100 PN20


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi


Error: Contact form not found.