Ống Nhựa Dekko

Côn thu

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

CÚT 90

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Cút ren ngoài

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Cút ren trong

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Đai khởi thủy

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Mặt Bích HDPE

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối chuyển bậc

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối góc 30º HDPE

Giá: Liên hệ

Ống Nhựa Dekko

Nối góc 60º HDPE

Giá: Liên hệ

Ống Nhựa Dekko

Nối góc 90º HDPE

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối góc hàn 45º HDPE

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối ren ngoài HDPE

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối ren trong HDPE

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nối thẳng

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Nút bit

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống Cuộn

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống HDPE Dekko PE80 (PN20)

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống HDPE Dekko PE80 (PN25)

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống nhựa HDPE 100 (PN 8)

Giá: Liên hệ

Ống và phụ kiện Dekko - HDPE

Ống nhựa HDPE Dekko 100 (PN 20)

Giá: Liên hệ

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi