Ống nhựa tiền phong uPVC C1

Giá: Liên hệ

Ống nhựa tiền phong uPVC C1 (ống PVC Class 1)được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.