Ống Nhựa Tiền Phong uPVC C0

Hotline: 0936 009 839

Ống nhựa tiền phong uPVC C0 (Ống PVC Class 0)được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng hiện nay.