Ống Nhựa Tiền Phong uPVC C3

Hotline: 0936 009 839

Ống nhựa tiền phong u.PVC Class 3 (ống PVC C3) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.