Ống HDPE và phụ kiện

Bích chặn

Ống HDPE và phụ kiện

Bích nhựa

Ống HDPE và phụ kiện

Bích thép

Ống HDPE và phụ kiện

Cút thu nối đầu ( Côn thu )

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp chặn

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp góc

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp thẳng

Ống HDPE và phụ kiện

Đai Khởi Thủy

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Bịt

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu bịt

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu nối chuyển bậc hàn

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Ngoài

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Trong

Ống HDPE và phụ kiện

Nối góc

Ống HDPE và phụ kiện

Nối góc 22.5

Ống HDPE và phụ kiện

Nối Góc 45 Độ

Ống HDPE và phụ kiện

Nối Goc 45 Độ

Ống HDPE và phụ kiện

Nối goc 45 độ hàn


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi