Ống HDPE và phụ kiện

Bích chặn Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Bích thép 8 lỗ Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Cút thu ( Côn thu ) PPR Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Cút thu nối đầu (Côn thu) Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp chặn HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp góc Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp thẳng Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đai Khởi Thủy HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu bịt hàn HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Bịt Vặn Ren HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích HDPE

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu nối chuyển bậc hàn HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Ngoài HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Trong HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Kẹp Đỡ Ống Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Khớp nối ren ngoài PPR Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Khớp nối ren trong PPR Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Khớp nối trơn ( Măng sông)

Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Mặt Bích 1 Đầu Măng Sông HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống cấp nước

Máy hàn và kìm cắt Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống HDPE và phụ kiện

Nối góc 22.5 HDPE Sino

Hotline: 0936 009 839

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi