Ống HDPE và phụ kiện

Bích chặn

Ống HDPE và phụ kiện

Bích nhựa

Ống HDPE và phụ kiện

Bích thép

Ống cấp nước

Cút T – loại đồng cỡ

Ống cấp nước

Cút thu ( Côn thu )

Ống HDPE và phụ kiện

Cút thu nối đầu ( Côn thu )

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp chặn

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp góc

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp thẳng

Ống HDPE và phụ kiện

Đai Khởi Thủy

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Bịt

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu bịt

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu nối chuyển bậc hàn

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Ngoài

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Trong


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi


Error: Contact form not found.