Ống HDPE và phụ kiện

Bích chặn

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Bích nhựa

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Bích thép

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cut T – Loại có ren ngoài

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút T – Loại có ren trong

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút T – loại đồng cỡ

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút thu ( Côn thu )

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Cút thu nối đầu ( Côn thu )

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp chặn

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp góc

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đai kẹp thẳng

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đai Khởi Thủy

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Bịt

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu bịt

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Bằng Bích

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu nối chuyển bậc hàn

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Ngoài

Giá: Liên hệ

Ống HDPE và phụ kiện

Đầu Nối Ren Trong

Giá: Liên hệ

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi