Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Đầu Bịt

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối Góc 45 Độ

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối Góc 90 Độ

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối Thẳng

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối thẳng ren ngoài (Nhựa)

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối thẳng ren trong (Nhựa)

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối Thu

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối thu có ren ngoài

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Nối thu có ren trong

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Ống uPVC hệ INCH

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Tê 90 độ

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Tê Thu 90 Độ

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Y đều 45 độ

Ống U.PVC hệ inch và phụ kiện Sino

Zắc Co


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi


Error: Contact form not found.