Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc 45° chuyển bậc

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc 45° phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc 90° CB phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc 90° phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc cong 88°

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc cong 88° chuyển bậc

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Ba chạc ren trong đồng

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bạc CB ép phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bích PVC phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bịt xả kiểu E

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bịt xả thông tắc PVC

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bộ nối góc điều chỉnh 0 – 45°

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Bộ nối góc điều chỉnh 0 – 90°

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu bịt

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối CB phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối ren ngoài

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối ren trong

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối ren trong đồng

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối thẳng phun

Giá: Liên hệ

Phụ tùng nhựa Tiền Phong

Đầu nối thông sàn

Giá: Liên hệ