Phụ kiện U.PVC Sino

Bạc chuyển bậc đồng tâm

Phụ kiện U.PVC Sino

Bích đơn

Phụ kiện U.PVC Sino

Bích kép

Phụ kiện U.PVC Sino

Bịt xả thông tắc

Phụ kiện U.PVC Sino

Cửa thoát nước

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút chữ P

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút chữ P có cửa kiểm tra

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút chữ S

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút chữ S có 2 cửa kiểm tra

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút chữ S có cửa kiểm tra

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút cong có lỗ treo giữ cút

Phụ kiện U.PVC Sino

Cút nối chữ H

Phụ kiện U.PVC Sino

Đai Khởi Thủy

Phụ kiện U.PVC Sino

Đầu bịt áp lực cao

Phụ kiện U.PVC Sino

Đầu bịt phổ thông

Phụ kiện U.PVC Sino

Đầu Bịt Ren Ngoài

Phụ kiện U.PVC Sino

Đốt co giãn

Phụ kiện U.PVC Sino

Góc uốn 18 độ

Phụ kiện U.PVC Sino

Keo dán PVC


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi