Ống cấp nước

Cút T – loại đồng cỡ

Ống cấp nước

Cút thu ( Côn thu )

Ống cấp nước

Kẹp Đỡ Ống

Ống cấp nước

Khớp nối ren ngoài

Ống cấp nước

Khớp nối ren trong

Ống cấp nước

Máy hàn và kìm cắt

0

Ống cấp nước

Nối góc 45 độ

Ống cấp nước

Nói góc 90 độ

Ống cấp nước

Nối góc 90 độ ren ngoài

Ống cấp nước

Nối góc 90 độ ren trong

Ống cấp nước

Nút bịt

Ống cấp nước

Nút bịt ren ngoài


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi