Ống cấp nước

Cut T – Loại có ren ngoài

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút T – Loại có ren trong

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút T – loại đồng cỡ

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Cút thu ( Côn thu )

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Kẹp Đỡ Ống

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Khớp nối ren ngoài

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Khớp nối ren trong

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Máy hàn và kìm cắt

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nối góc 45 độ

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nói góc 90 độ

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nối góc 90 độ ren ngoài

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nối góc 90 độ ren trong

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nút bịt

Giá: Liên hệ

Ống cấp nước

Nút bịt ren ngoài

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi