Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Băng keo hdpe gân xoắn Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Bộ rẽ nhánh chữ Y

Hotline: 0936 009 839

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Côn Thu ống hdpe gân xoắn Sino

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Cút chữ L

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L ( goc trong )

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L dẹt ( góc vuông )

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Cút chứ L không nắp

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút L dẹt ( góc ngoài )

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút L det ( góc tròn)

Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút nối dẹt

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Cút T có nắp

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Cut T không nắp

Hotline: 0936 009 839

Máng gen và phụ kiện

Cút thu dẹt

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Cút thu điện uPVC Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống PVC 3 lớp

Đầu bịt ống Sino

Hotline: 0936 009 839

Ống tròn và phụ kiện

Đầu vặn ren

Hotline: 0936 009 839
Hotline: 0936 009 839

Đế và hộp nối

Đế âm FC263

Hotline: 0936 009 839

Đế Âm&Hộp Đậy Phòng Thấm Nước

Đế âm S2157R

Hotline: 0936 009 839

Đế Âm&Hộp Đậy Phòng Thấm Nước

Để âm S2158

Hotline: 0936 009 839

Đế Âm&Hộp Đậy Phòng Thấm Nước

Đế âm S2158H

Hotline: 0936 009 839

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi