Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Băng keo

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Bộ rẽ nhánh chữ Y

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Côn Thu

0

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Ống tròn và phụ kiện

Cút chữ L

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L ( goc trong )

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L dẹt ( góc vuông )

Ống tròn và phụ kiện

Cút chứ L không nắp

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Máng gen và phụ kiện

Cút L dẹt ( góc ngoài )

Máng gen và phụ kiện

Cút L det ( góc tròn)

Ống PVC 3 lớp

Cút nối dạng cong

Máng gen và phụ kiện

Cút nối dẹt

Ống tròn và phụ kiện

Cút T có nắp

Ống tròn và phụ kiện

Cut T không nắp

Ống tròn và phụ kiện

Cút thu

0

Máng gen và phụ kiện

Cút thu dẹt

Ống PVC 3 lớp

Đàu bịt ống

Ống tròn và phụ kiện

Đầu vặn ren


Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi