Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Băng keo

Giá: Liên hệ

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Bộ rẽ nhánh chữ Y

Giá: Liên hệ

Ống xoắn HDPE và phụ kiện

Côn Thu

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Cút chữ L

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L ( goc trong )

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ L dẹt ( góc vuông )

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Cút chứ L không nắp

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút chữ T dẹt

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút L dẹt ( góc ngoài )

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút L det ( góc tròn)

Giá: Liên hệ

Ống PVC 3 lớp

Cút nối dạng cong

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút nối dẹt

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Cút T có nắp

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Cut T không nắp

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Cút thu

Giá: Liên hệ

Máng gen và phụ kiện

Cút thu dẹt

Giá: Liên hệ

Ống PVC 3 lớp

Đàu bịt ống

Giá: Liên hệ

Ống tròn và phụ kiện

Đầu vặn ren

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Gửi yêu cầu của Bạn cho chúng tôi