Cút L dẹt ( góc ngoài )

Hotline: 0936 009 839

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn:
BS 4678: part 4:1982; BS 4607-2:1970; BS 4607-5:1982