Ống Nhựa Tiền Phong uPVC C7 (Class7)

Hotline: 0936 009 839

Ống nhựa tiền phong uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.