Đai ống PP-R Vesbo

Đai ống PPR Vesbo được sử dụng để cố định đường ống trên mặt đất hoặc trên tường, là một phụ kiện chất lượng cao đầy đủ kích thước cho các bạn lựa chọn.