Đồng hồ đo nước

0

  • Tiêu chuẩn: ISO 4046 cấp B
  • Kích cỡ: 15mm ~ 200mm
  • Standard: ISO 4046 Level B
  • Dimension: 15mm ~ 100mm