Măng sông PP-R Vesbo

Măng sông PPR Vesbo được sử dụng để nối hai ống vesbo lại với nhau, các bạn có thế sử dụng máy hàn nhiệt để nối ống ppr vesbo.