Măng sông PP-R Vesbo

Giá: Liên hệ

Măng sông PPR Vesbo được sử dụng để nối hai ống vesbo lại với nhau, các bạn có thế sử dụng máy hàn nhiệt để nối ống ppr vesbo.